Sådan chiptuner Midtjysk Motoroptimering din bil

Man kan optimere biler på mange måder. Her på siden finder du en lidt mere dybdegående gennemgang af nogle af de metoder, som vi bruger og har lang og god erfaring med.

Helt grundlæggende kan man enten:

  • Omprogrammere bilens egen motorstyring
  • Montere en anden motorstyring
  • Montere en add-on motorstyring
  • Montere en tuningsboks/chipboks. 

    Den mest udbredte metode: Omprogrammering af bilens egen motorstyring, og derved får meget præcis kontrol over motorens parametre, f.eks. torquelimiters, turbotryk osv. Denne omprogrammering kan foregå på forskellige måder, f.eks.:

OBD-tuning (via diagnosestikket):

Fra omkring 2000 blev det meget udbredt, at motorstyringens egen chip kunne omprogrammeres via diagnosestikket (OBD-stikket). Faktisk blev det et lovkrav at motorstyringerne kunne omprogrammeres, så fabrikkerne i løbet af bilens levetid kunne opdatere motorstyringen med nye programmer. Dette blev hurtigt udnyttet af tuningsindustrien, der opfandt metoder til at “hacke” sig ind på motorstyringen, så den kunne udlæses og programmeres uden tidskrævende loddearbejde. 

Da vi altid sørger for at have nyeste opdaterede udstyr, kan vi lave største delen af den danske bilpark over OBD. også BMW G-serie fx.

 

Stærke samarbejdes partnere! Det er din garanti for at din motorstyrring, ikke bliver ødelagt af billige Kina kopier !

BDM-tuning: 

Fra omkring 2003 kom en ny generation styrebokse (EDC16) som var bedre sikret mod uautoriserede indgreb (set med fabrikkernes øjne) eller tuning (set med vores øjne). Det var nu ikke længere muligt at lodde motorstyringens egen chip ud, da motorstyringens program dels lå i chippen, dels i processoren. Da OBD-tuning heller ikke var muligt blev en ny metode opfundet: BDM-programmering. Ved BDM åbner man motorstyringen og udlæser motorstyringens komplette program fra nogle små “pads” direkte på motorstyringens board. Ulempen er naturligvis, at det relativt let lader sig afsløre at motorstyringen har været åbnet. Fordelen er, at man udlæser ALT fra motorstyringen og let kan klone den til en anden motorstyring eller skrive hele originalprogrammet retur. I dag kan stort set alle EDC16 motorstyringer OBD-tunes, men vi bruger stadig BDM på nogle af dem, da det kan være en stor fordel at udlæse hele motorstyringsprogrammet, inkl. startspærredata osv.  

BOOT-mode: 

OBS Forældet info i dag Læses bosch edc17 nemt over obd

Fra omkring 2009 begyndte næste generation styrebokse (EDC17) at komme på markedet. Endnu engang med en endnu stærkere kryptering, men pudsigt nok var de fleste EDC17-bokse fra starten ikke sikret mod tuning – anti-tuning var ikke aktiveret. Det blev de dog senere og de fleste EDC17 kan ikke tunes via diagnosestikket, simpelthen fordi krypteringen er så stærk at diverse tuningsfirmaer endnu ikke har formået at bryde den. Men også her er der en løsning. Denne løsning minder meget om BDM-programmering, men er en smule mere kompliceret. Løsning hedder BOOT-mode. Her skal man også åbne motorstyringen og via nogle kontaktpunkter (“pads”) udlæse det originale program og skrive et nyt program i. Desværre er det ikke nok at udlæse via disse pads, man skal montere et par ekstra ledninger og det kan være en smule komplekst. Desuden skal der købes nyt udstyr til denne operation, da det gamle BDM-udstyr ikke kan klare opgaven.

Montering af add-on motorstyring:

Vi har erfaringer med montering af VEMS, EMU, Megasquirt.

Det giver fuld kontrol og bruges mest til ældre motore, i drag biler eller drift biler.

Det kan blive en dyr omgang, alt efter hvor meget man skal have bygget på af udstyr. Brug “kontakt os for mere info”

.

Montage af tuningsboks/chipboks

En meget udbredt metode med flere fordele: Den er billig, og man kan let fjerne en boks igen, f.eks. før videresalg. Der findes bokse i alle prislag og i alle kvaliteter. Ofte giver bokse en fornuftig effektforøgelse, men den kan stort set aldrig sammenlignes med en omprogrammering. Man skal være klar over, at uanset hvilken boks man monterer, så fungerer den grundlæggende ved at snyde motorstyringen. Den påvirker oftest kun 1-2 parametre og vi naturligt nok ikke give samme effekt som en omprogrammering, hvor man ofte ændrer 20-30 forskellige parametre. Et problem ved tuningsbokse er, at markedet overflydes med alverdens bokse i meget svingende kvaliter. Ofte ser vi nogle af vores konkurrenter love effektforøgelser på 20-30 %, hvor et rullefelt typisk vil afsløre en langt mindre effektforøgelse. Kort sagt: En omprogrammering giver i 98 % af tilfældene en større effektforøgelse end en tuningsboks. Vi anbefaler aldrig tunings bokse !