Motorstyringen skal regenererer det, men vi renser det !

-Hvad er et Partikelfilter/DPF ?

De første DPF blev fabriksmonteret på biler fra 2000, men blev først et krav ved EURO 5 i 2009, således at alle dieselbiler solgt siden er udstyret med DPF, Hvilket er ikke mindre end 700.000 biler i Danmark. Da DPF’et er en servicedel, men også har vist sig at være yderst udsat, når andre systemer svigter, er de blevet en stadig større del af opgaverne på vores værksted. DPF’en er i sig selv en ganske simpel enhed, der sidder efter turboladeren på diesel biler, hvis opgave er at opfange sodpartiklerne, fra forbrændingen, så maks. 0,005 g/per kørt km undslipper – det vil i princippet sige at 90-95% af soden fanges i filteret.

-Hvad er Regenerering ?

DPF’en er elektronisk overvåget således at motorstyrringen, kan lure hvornår vi har for mange sod partiklet i filteret. Når der så er det begynder motorstyrringen, at igang sætte en ”regenerering’s fase”, for at brænde sodpartiklerne af. Dette sker først når en række forudsætninger er opfyldt, af dig som føre af bilen OG bilen selv. DVS. Dit kørsels mønster såvel som bilens helbred og tilstand, er altså afgørrende for om regenereringen starter !

-Servicedel

Når vi så siger servicedel mener vi hermed også, at når alle optimale forudsætninger er der, og filteret regenerer optimalt. Vil den ophobede sod der er i filteret, blive brændt af og blive til aske. Asken bliver i filteret, og vil med tiden ”fylde” filteret. Så i stedet for at have 100% kapacitet, på filteret har man fx. kun 10 – 20 % kapacitet til at fange soden. Det giver motoren
– mindre ydelse
– mere modtryk.
For at gøre ondt værre.
– mere sod i indsugningen
– langt flere regenereringer
– større brændstofforbrug, som føre til øget motoroliestand og langt større slid på motore med haveri til følge !

-Rensning

Det er en udbredt misforståelse, at hvis DPF’en er stoppet kan det renses med additiver, og rensemaskiner koblet på bilen. Hvilket i en vis grad også er rigtig, hvis der er tale om en mild Sodophobning i filteret. Aske og større sod mængder, kræver særlig opmærksomhed og de rette hænder. Dels skal filter afmonteres fra bilen, og renses i vores rensemaskine. Men der skal herefter startes, en lidt mere dybdegående undersøgelse om, hvorfor er filteret stoppet og hvad er filteret stoppet af?

-Hvordan renser vi filtre?

Her hos MidtjyskMotoroptimering/Dæk tester vi ved modtagelse filteret, både flow og visuelt med kamera. Herefter kommer filteret i en ultralyds renser, for at løsne sod og aske fanget inde i filteret. 10 Minutter senere “back flusher” vi filteret, altså skyder vand igennem filteret, den modsatte vej så partiklerne fanget derinde kommer ud igen. Herefter tørres filteret og testes igen, for at sikre den høje kvalitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.